Techniekpact

Arbeidsmarktpartners vanuit onderwijs, ondernemers en overheid (3 O’s) in de regio’s Achterhoek en Liemers hebben een pact gesloten. In deze regio’s is al een sterke verbondenheid tussen onderwijs en bedrijfsleven, vooral in de sectoren metaal, bouw, installatie, schilders en afbouw.

    • Maakindustrie

Arbeidsmarktpartners vanuit onderwijs, ondernemers en overheid (3 O’s) in de regio’s Achterhoek en Liemers hebben een pact gesloten. In deze regio’s is al een sterke verbondenheid tussen onderwijs en bedrijfsleven, vooral in de sectoren metaal, bouw, installatie, schilders en afbouw. Het is erg belangrijk om deze kracht te houden en verder uit te bouwen om de uitdagingen waar onderwijs en bedrijfsleven in de technische sectoren voor staan vorm te geven. We zetten in op drie actielijnen: Kiezen voor techniek, Leren in de techniek en Werken in de techniek.