De Liemerse Ambassade bundelt alle krachten in de Liemers vanuit ondernemers, overheid, onderwijs en onze inwoners. In opdracht van de Liemerse gemeenten voeren wij de Liemers Economische Visie (LEV) 2024-2026 uit. Vanuit een herkenbaar Liemers profiel focussen we ons vanuit de LEV op projecten die de sectoren vrijetijdseconomie (inclusief retail), logistiek en maakindustrie versterken.

Daarnaast helpen we projecten te realiseren van trotse Liemerse inwoners en bedrijven. Dat doen we door krachten te verbinden, talenten te ontwikkelen en middelen te verwerven. De Liemerse Ambassade is hèt knooppunt in het regionaal economisch netwerk.

Ambitie

De ambitie van de Liemerse Ambassade is een Liemers waar je niet weg wilt of waar je snel weer naar terugkeert. Omdat het een sterke, duurzame en economische regio is, waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Een regio waar je gelukkig bent.

.

Ons team

De Liemerse Ambassade heeft een bestuur met leden vanuit onderwijs, overheid en ondernemers. De directeur coördineert de projecten.