Over het project

De agrarische sector is aan grote veranderingen onderhevig. Ook in de Liemers. Net na de Tweede Wereldoorlog lag de focus op het veilig produceren van voldoende voedsel. Ruilverkaveling en kunstmest droegen daaraan bij. Tegenwoordig wordt er meer gevraagd van de landbouw. De maatschappij legt de agrarische sector meer kaders op, bijvoorbeeld ten aanzien van productiemethoden. Deze leiden tot extensivering van de landbouw, denk aan kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Dit vraagt om meer grond en dat conflicteert met andere sectoren, die zitten te springen om ruimte over te nemen van agrariërs. Onder de vlag van de Liemerse Ambassade loopt nu een verkenning, die moet leiden tot een ‘Liemerse agrarische visie’.

“De boer zit in een lastige positie”, vertelt Saskia Croes (Liemers++).“

Hij wil aan de maatschappelijke wensen voldoen en extensiever produceren, maar de vraag is hoe. Daar is een dialoog voor nodig.

Laat de Liemerse vlag wapperen!

Ook is het ontwerp van de vlag vrijgegeven zodat je hem kunt gebruiken voor je eigen

Doel

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Samenwerkingen

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps.Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.