Liemerse krachten gebundeld!

De Liemerse Ambassade bundelt alle krachten in de Liemers vanuit ondernemers, overheid, onderwijs en onze inwoners. In opdracht van de Liemerse gemeenten voeren wij de Liemerse Economische Visie (LEV) uit. Vanuit een herkenbaar Liemers profiel focussen we ons vanuit de LEV op projecten die de sectoren vrijetijdseconomie (inclusief retail), logistiek en maakindustrie versterken.

Daarnaast helpen we projecten te realiseren van trotse Liemerse inwoners en bedrijven. Dat doen we door krachten te verbinden, talenten te ontwikkelen en middelen te verwerven. De Liemerse Ambassade is hèt knooppunt in het regionaal economisch netwerk.

Een greep uit onze projecten

Techniekpact

Arbeidsmarktpartners vanuit onderwijs, ondernemers en overheid (3 O’s) in de regio’s Achterhoek en Liemers hebben een pact gesloten. In deze regio’s is al een sterke verbondenheid tussen onderwijs en bedrijfsleven, vooral in de sectoren metaal, bouw, installatie, schilders en afbouw.

Onderwijschallenge

Leerlingen op het voortgezet onderwijs en studenten aan hoge scholen en universiteiten krijgen regelmatig de vraag om mee te denken bij het oplossen van ‘uitdagingen’ in het bedrijfsleven. Via deze zogenaamde challenges worden theorie en praktijk goed op elkaar afgestemd.

Kijk verder in De Liemers

Vrijetijdseconomie is van groot belang voor de Liemers. Veel banen in de regio zijn direct of indirect gerelateerd aan de toeristisch-recreatieve sector. Ook zorgt toerisme voor ondernemerschap, investeringen en een grote bijdrage aan het bruto regionaal product.