Regiocampagne ‘De Liemers Helemaal Goed’ houdt in de huidige vorm op te bestaan. Daarom verdwijnt ook de website DLHG.nl. Het gedachtengoed om de Liemers op de kaart te zetten blijft echter bestaan en krijgt een vervolg onder de vlag van de Liemerse Ambassade. De thema’s wonen, werken en recreëren worden samen met de Liemerse Ambassade opgepakt binnen de verschillende projecten.

De campagne ‘De Liemers, Helemaal Goed’ ging in 2012 van start. Met leuke acties en verrassende initiatieven werd tien jaar lang aandacht gevraagd voor deze mooie regio. Niet alleen op toeristisch gebied, maar ook waar het ging om werken, wonen en leven. Diverse projecten werden opgepakt.

Zoals De Liemers Helemaal Goed Courant, samen met Hope XL. Of het geschiedenisproject met Kunstwerk! Het Musiater, waarin de geschiedenis van de Liemers in hapklare brokken (verhalen en vlogs) werd ontsloten. Verenigingen werden met succes uitgedaagd het bekende logo – de rode smiley – te gebruiken waardoor de Liemers liet zien trots te zijn op de regio. Het campagneteam trok er daarnaast op uit en liet van zich horen. De Liemerse Ambassade streeft hetzelfde doel na. Om de Liemers op de kaart te zetten. Om mensen te laten genieten van deze mooie regio. Niet alleen bewoners, ondernemers, maar ook toeristen.

De Liemerse Ambassade gaat een stap verder. Onder de vlag van de ambassade worden projecten geïnitieerd die verbindingen tot stand moeten brengen. Zo wordt met het marketingplan ‘Kijk Verder in de Liemers’ verder gewerkt aan de bekendheid van de streek. En vloeien er ambitieuze projecten voort uit de Liemerse Economische Visie, zoals de branding vrijetijdseconomie en logistiek, de verkenning naar een Fieldlab Smart Industry en de ontwikkelagenda  2040.