De Liemerse Ambassade heeft het initiatief genomen voor een verkenning van de landbouw in de Liemers. Met als doel een gebiedsagenda vast te stellen. De Liemerse Ambassade pleit voor een verkenning die past binnen het provinciaal programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland.

De agrarische sector in de Liemers kenmerkt zich door een unieke veelzijdigheid en dynamiek. Hier staat innovatie op een hoog niveau en wordt de ontwikkeling van korte ketens succesvol opgepakt. Tegelijk spelen in de Liemers ook landelijke ontwikkelingen op het gebied van extensivering en grondgebondenheid.

Inmiddels is er op initiatief van de Liemerse Ambassade een bestuurlijke bijeenkomst gehouden over de positionering van de landbouw in de Liemers. Naast de Provincie Gelderland namen ook de Liemerse gemeenten, waterschap Rijn en IJssel, LTO Noord, LTO Liemers Montferland, Collectief Rivierenland, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, Rabobank en Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen hieraan deel.

Dit jaar worden er bijeenkomsten gehouden waar ook de doelgroep nadrukkelijk in wordt uitgenodigd mee te praten.

Actueel projectnieuws

LEADER-coördinator Jolanda Kemna: ‘Plannen kunnen worden ingediend’

Inwoners uit de Liemers met ideeën op het gebied van leefbaarheid kunnen vanaf dit moment een beroep doen op de Europese subsidieregeling LEADER. Jolanda Kemna (51) uit Vasse (Tubbergen) is aangesteld om het traject als coördinator te begeleiden. LEADER maakt […]

Informatiebijeenkomst over landbouw in de Liemers

Hoe ontwikkelt de landbouw in de Liemers zich de komende jaren en hoe denken agrarische ondernemers over hun eigen toekomst? Dit zijn onderwerpen die worden besproken tijdens de informatiebijeenkomst ‘Landbouw in de Liemers’ op 9 april bij Partycentrum Plok in […]

Start verkenning landbouw in Liemers

Welke rol moet de landbouw in de Liemers krijgen? De Liemerse Ambassade heeft het initiatief genomen voor een verkenning. Binnenkort worden er bijeenkomsten gepland waar hier verder over wordt gesproken. De hoop is dat het wellicht leidt tot een gebiedsagenda […]