Samen met inwoners, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de Liemers wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het Liemerse platteland. Wij vinden dat de landelijke gebieden in de Liemers nieuwe impulsen verdienen op het gebied van de sociaaleconomische ontwikkeling en een duurzaam beheer van de ruimte.

De Liemers is één van de zes regio’s in Nederland die een bijdrage krijgt uit het Europese LEADER-programma. De provincie Gelderland heeft de aanvraag inmiddels goedgekeurd. Naast de Europese gelden leveren ook de provincie Gelderland en de Liemerse gemeenten een bijdrage.

Inmiddels is er een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) vastgesteld. Daarin worden verschillende programmalijnen benoemd waarmee de Liemers aan de slag wil: sociale en economisch vitale kernen en dorpen, lokaal voedsel van een gezonde bodem met een goed verdienmodel, duurzame vrijetijdseconomie in de Liemers en toekomstbestendige bedrijvigheid. Een Lokale Actie Groep (LAG) gaat aan de slag gaan met de uitvoering van de strategie en de beoordeling van de projecten die binnen komen. De LAG staat onder  voorzitterschap van Walter Gerritsen, voormalig wethouder van de gemeente Montferland.

Jolanda Kemna

Jolanda Kemna

LEADER coördinator

06-27322294

j.kemna@liemerseambassade.nl

Actueel projectnieuws

LEADER-coördinator Jolanda Kemna: ‘Plannen kunnen worden ingediend’

Inwoners uit de Liemers met ideeën op het gebied van leefbaarheid kunnen vanaf dit moment een beroep doen op de Europese subsidieregeling LEADER. Jolanda Kemna (51) uit Vasse (Tubbergen) is aangesteld om het traject als coördinator te begeleiden. LEADER maakt […]

Bijeenkomst landbouw: ‘Niet te lang praten, maar aan de slag’

De belangstelling was groot. Ruim 120 belangstellenden kwamen dinsdag 9 april naar Partycentrum Plok in Oud-Dijk voor de informatiebijeenkomst ‘Landbouw in de Liemers’. Er ontstonden boeiende discussies, er werden kritische noten gekraakt en mooie ideeën geopperd. De bijeenkomst – geleid […]

Informatiebijeenkomst over landbouw in de Liemers

Hoe ontwikkelt de landbouw in de Liemers zich de komende jaren en hoe denken agrarische ondernemers over hun eigen toekomst? Dit zijn onderwerpen die worden besproken tijdens de informatiebijeenkomst ‘Landbouw in de Liemers’ op 9 april bij Partycentrum Plok in […]