De Liemers is een plek vol verborgen parels. Een unieke regio met een enorme diversiteit aan natuurschoon, activiteiten en verhalen. Vrijetijdseconomie is van groot belang voor de Liemers. Veel banen in de regio zijn direct of indirect gerelateerd aan de toeristisch-recreatieve sector. Ook zorgt toerisme voor ondernemerschap, investeringen en een grote bijdrage aan het bruto regionaal product. Naast deze economische factoren zijn toerisme en recreatie belangrijk voor het leef- en vestigingsklimaat van de regio.

Onze regio is aantrekkelijk door de ligging aan het water, de mooie natuur, de rijke cultuurhistorie en de diverse grootschalige winkelbedrijven. Hier liggen volop kansen voor verblijfsrecreatie en accommodatie. De grootschalige detailhandel in Duiven, de vele watersport mogelijkheden, verrassende horeca en et prachtige buitengebied dagen bezoekers uit om langer te blijven en uitgaven te doen.

Kijk verder in de Liemers

Onder de vlag van de Liemerse Ambassade krijgt al het moois dat deze regio te bieden heeft een podium onder het merk ‘Kijk verder in de Liemers’. Kijk verder in de Liemers richt zich niet alleen op inwoners van deze regio, maar ook op de toerist van buiten de Liemers. Met Kijk verder in de Liemers willen we de ondernemers ondersteunen bij het uitdragen van de Liemers. De website www.kijkverderindeliemers.nl wordt de komende periode verder uitgebreid met retail, een Liemerse UIT-agenda en videocontent, waarmee we bijzondere verhalen van inwoners uit de Liemers uitdragen.

Laatste nieuws over Vrijetijdseconomie

Onderwijs en bedrijfsleven nadrukkelijk aan zet bij uitvoering vernieuwde LEV

Op dit moment wordt er in het kader van de nieuwe Liemerse Economische Visie (LEV) 2024-2026 gewerkt aan een dienstverleningsovereenkomst. Daarmee gaat de Liemerse Ambassade de komende jaren aan de slag met nieuwe actiepunten die in de LEV zijn geformuleerd. […]

Campagne Kijk verder in de Liemers wordt verder uitgerold

De regiocampagne ‘Kijk verder in de Liemers’ draait op volle toeren. Komend jaar worden er volgens projectmanager Bregje Leeuwestein volgende stappen gezet. “We rollen de campagne verder uit en gaan ons webportaal verder uitbreiden en invullen.” De Liemers is een […]

Mooie kansen voor Liemers dankzij LEADER-gelden

Goed nieuws. De LEADER-aanvraag is goedgekeurd, wat betekent dat er voor deze regio een kleine 2 miljoen euro is gereserveerd voor de ontwikkeling van de landelijke gebieden in de Liemers. Een lokale Actie Groep (LAG) is samengesteld om de aanvragen […]