Bij Soil Valley draait alles om de verbetering van het bodem- en watersysteem. Veel bodems in Nederland zijn uitgeput. Vanuit Soil Valley worden boeren geholpen de biodiversiteit van de bodem te vergroten. Zodat de planten die er op groeien een hogere voedingswaarde krijgen, er straks geen kunstmest meer nodig is, maar dat een hogere opbrengst haalbaar blijft.

Soil Valley richt zich heel specifiek op het bodem- en watersysteem. Veel partijen werken in Soil Valley samen: bedrijven, universiteiten, hogescholen, mbo’s, agrarische ondernemers en instellingen. Ze werken samen, experimenteren, doen veldonderzoeken en pakken projecten op. Er wordt ook gewerkt aan een kennisdatabank.

De projecten worden niet alleen in Giesbeek uitgevoerd, maar ook op locatie. Internationaal wordt er inmiddels al samengewerkt met drie andere Europese Soil Living Labs, in Portugal, Italië en Litouwen. De ambitie is om samen een innovatief Soil Valley Ecosysteem op te zetten met als ultieme doel de bodem- en watersysteem aanzienlijk te verbeteren. Soil Valley is een project dat valt onder de vlag van de Liemerse Ambassade.

InnoFields

Soil Valley heeft haar standplaats op de locatie van InnoFields in Giesbeek. InnoFields is de plek in Giesbeek waar partijen samen zoeken naar oplossingen voor duurzame uitdagingen. InnoFields laat zich steeds nadrukkelijker zien als de proeftuin en het onderzoeksterrein waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bodem, water, planten, klimaat en landbouw te zien en beleven zijn. InnoFields is een initiatief van Royal Eijkelkamp.

Actueel projectnieuws

Soil Valley blijft groeien en werkt inmiddels samen met twee ministeries

Soil Valley krijgt steeds nadrukkelijker vorm. Na twee jaar proefdraaien, wordt er op dit moment gewerkt aan een businessplan en is er een stichting in oprichting. Daarmee wordt het straks eenvoudiger om subsidiegelden te verwerven en data uit te wisselen […]

Soil Valley zet zich in voor een gezondere bodem

Het samenwerkingsverband Soil Valley krijgt steeds nadrukkelijker vorm. Na twee jaar proefdraaien, wordt er op dit moment gewerkt aan een businessplan en is er een stichting in oprichting. Soil Valley is een project dat valt onder de vlag van de […]

Alles draait om bodem bij Soil Valley

Voldoende land en gezonde bodems zijn essentieel voor onze welvaart en welzijn. Toch zijn er dagelijks conflicten rond ruimte en bodemgebruik. Het nog op te richten Soil Valley – een nieuw project onder de vlag van de Liemerse Ambassade – […]