De maakindustrie is in de Liemers vanuit verschillende disciplines  goed vertegenwoordigd. Naast innovatieve wereldspelers vind je hier een diversiteit aan kleinere maakbedrijven. Deze bedrijven zorgen voor een groot deel van de werkgelegenheid. De energietransitie waar we op dit moment in zitten, biedt grote kansen voor nieuwe werkgelegenheid.

Fieldlab Smart Industrie

In 2023 hebben een aantal Liemerse bedrijven uit de maakindustrie een verkenning uitgevoerd naar der stand van zaken rond het thema smart industry. In verschillende onderlinge bedrijfsbezoeken zijn de onderlinge aandachtspunten en problemen rond productie besproken. De collectieve vraag was: hoe kunnen we slimmer produceren? Bij het ene bedrijf zagen we slimme oplossingen rond het gebruik van Cobots en 3d print technieken en het andere bedrijf is koploper het digitaliseren en automatiseren. Ook wordt al gebruik gemaakt van Chat GPT om markten te verkennen of om juridische problemen te voorkomen. Hoe kunnen we hierin van elkaar leren en hoe moeten we ons organiseren om daar een volgende stap in te zetten? Om daar een antwoord op te vinden zijn er een aantal gezamenlijke bezoeken geweest naar innovatiecentra en fieldlabs zoals Perron38, AWL, en Brainport. Uit deze bijeenkomsten de behoefte ontstaan om gezamenlijk op te trekken met als doel om de onderlinge samenwerking te versterken door concrete antwoorden te vinden binnen het thema productielogistiek.

Iedereen herkende, in zijn bedrijf, dat dit een voortdurende uitdaging is. Daarin kwamen technologische aspecten naar voren zoals: digitalisering, robotisering en flexibele productieautomatisering. Maar ook werden onderwerpen zoals planning, modularisatie
waardestromen, circulariteit, afvalstromen, energietransitie en subsidiestromen werden besproken. Uiteindelijk hebben de bedrijven niet voor een Fieldlab gekozen maar met elkaar in een soort van leernetwerk aan de slag te gaan met concrete casuïstiek, hulpvragen en samenwerkingsmogelijkheden. De Liemerse Ambassade gaat dit Leernetwerk faciliteren.

Techniekpact

Na drie jaar kwam er op 1 januari 2024 een einde aan de eerste fasen van het Techniekpact, een van de projecten van de Liemerse Ambassade. Op verschillende thema’s is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Het Techniekpact is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en de provincie Gelderland.

Omdat techniek de motor vormt van onze economie kreeg de Liemerse Ambassade voor het Techniekpact subsidie vanuit het Ministerie van Economische Zaken.

De focus lag op drie pijlers: Kiezen voor techniek (basisonderwijs), leren in techniek ((v)mbo, hbo) en werken in de techniek (bedrijfsleven). We hebben er zelf een vierde pijler: innoveren in de techniek aan toegevoegd. Er is verbinding en samenwerking gekomen met de Achterhoek. Zo is er een Servicepunt Techniek Achterhoek-Liemers (SPT) opgericht. Technieklokaal Techno-Plaza is gaan samenwerken met andere technieklokalen in de Achterhoek.

Laatste nieuws over opgave Maakindustrie

Techniekdag de Liemers op zaterdag 1 juni bij Mainfreight

Het vak techniek ontwikkelt en evolueert razendsnel. Het biedt door toenemende robotisering en automatisering nieuwe uitdagingen en kansen. Die veelzijdigheid is te zien tijdens Techniekdag de Liemers op zaterdag 1 juni bij Mainfreight in ’s-Heerenberg. Bedrijven uit de regio presenteren […]

Onderwijs en bedrijfsleven nadrukkelijk aan zet bij uitvoering vernieuwde LEV

Op dit moment wordt er in het kader van de nieuwe Liemerse Economische Visie (LEV) 2024-2026 gewerkt aan een dienstverleningsovereenkomst. Daarmee gaat de Liemerse Ambassade de komende jaren aan de slag met nieuwe actiepunten die in de LEV zijn geformuleerd. […]

Onderzoek of Techniekpact een vervolg kan krijgen

De provinciale middelen voor het Techniekpact Achterhoek Liemers zijn per 1 januari beëindigd.  Er wordt onderzocht of het Techniekpact, een van de succesvolle projecten van de Liemerse Ambassade, een vervolg kan krijgen. Bijvoorbeeld met financiële steun vanuit het Actieplan groene en […]