Blog

Blog Charles van Ditshuizen: Meer durven samenwerken op Liemers niveau

Blog Charles van Ditshuizen: Meer durven samenwerken op Liemers niveau

De Liemerse Ambassade ontwikkelt zich in een sneltreinvaart en vindt steeds nadrukkelijker een plek in de Liemers. Het is natuurlijk niet eenvoudig om een nieuwe organisatie goed voor het voetlicht te krijgen, maar we zetten grote stappen en het is mooi dat ik daar als ambassadeur een bijdrage aan mag leveren.

Maar we zijn er nog niet. Het eerste jaar was aftasten en inmiddels zijn we daadwerkelijk operationeel. Met een actieve directeur in de persoon van Jan Ummenthum, die partijen bij elkaar brengt. Want daar draait alles binnen de Liemerse Ambassade om: verbindingen leggen in de Liemers. Ook gemeenten moeten in mijn ogen minder met zichzelf bezig zijn. Niet denken in bedreigingen! We moeten met z’n allen meer Liemers gaan denken. Wat we doen, doen we voor het hele gebied, voor ons allemaal. Dat betekent ook dat we moeten durven samenwerken op Liemers niveau.

Waar we nog wel wat te winnen hebben, is het over de bühne brengen van ons verhaal. Nog te weinig bedrijven en inwoners weten wat de Liemerse Ambassade doet en welke mooie projecten er onder de vlag van de Liemerse Ambassade worden uitgevoerd.

Daarom moeten we niet alleen de drie O’s (onderwijs, overheid en ondernemers) vertellen over de kansen van de Liemerse Ambassade, maar ook de vierde O, onze inwoners. Die verdienen te weten wat de Liemerse Ambassade concreet voor hen kan betekenen. Bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe banen, leefbaarheid of toerisme. We zijn dus op de goede weg, maar er is nog werk te verzetten.

Charles van Ditshuizen, ambassadeur
Liemerse Ambassade