Blog

Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) krijgt vier programmalijnen

Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) krijgt vier programmalijnen

Bijeenkomsten in de Liemers, gesprekken met jongerencoaches van Hope XXL en ruim dertig enquêtes die een duidelijk richting aangeven. Er is veel input verzameld met betrekking tot de inrichting van het Liemerse landschap. Procesbegeleider Franske van Duuren verwerkt alle informatie op dit moment namens de Liemerse Ambassade in een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) die vier programmalijnen krijgt.

De Liemers wil graag in aanmerking komen voor Europese landbouwgelden, die kunnen worden besteed aan projecten die vanuit burgers geïnitieerd worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de inrichting van het landschap. Hiervoor heeft de Liemerse Ambassade namens de vijf Liemerse gemeenten en waterschap Rijn IJssel bij de Provincie Gelderland een zogenaamde ‘Leader-aanvraag’ ingediend. Deze is toegekend. De volgende stap is het schrijven van een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS).
Via de bijeenkomsten en een enquête is er hiervoor waardevolle informatie verzameld die worden verwerkt in vier programmalijnen oftewel thema’s:

·     Sociale en economisch vitale kernen en dorpen.

·     Lokaal voedsel van een gezonde bodem met een goed verdienmodel.

·     Duurzame vrijetijdseconomie in de Liemers.

·     Toekomstbestendige bedrijvigheid.

“Alle input verwerken we op dit moment in het LOS-document”, vertelt directeur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade. “Daarnaast wordt er een Lokale Actie Groep (LAG) samengesteld. Daar zullen zowel bestuurders als inwoners in plaats nemen. Zij gaan straks feitelijk aan de slag met de uitvoering van de strategie en de beoordeling van de projecten.”
Binnen Leader ligt er een opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en een duurzaam beheer van de ruimte.