Blog

Nieuwe fase voor ‘Kijk verder in de Liemers’

Nieuwe fase voor ‘Kijk verder in de Liemers’

‘Kijk verder in de Liemers’ is in een nieuwe fase beland. De Liemerse Ambassade heeft Bregje Leeuwestein (35) aangesteld als medewerker marketing & communicatie om het marketingplan verder uit te rollen.

Binnen project Vrijetijdseconomie werd het afgelopen jaar hard gewerkt aan het nieuwe merkconcept, vertelt projectleider Ellen Meerenburgh (portretfoto onder), in het dagelijks leven beleidsmedewerker van 1Stroom. “Het merk ‘Kijk verder in de Liemers’ is vorig jaar enthousiast ontvangen en met de aanstelling van Bregje kunnen we nu echt aan de slag met de acties die uit het marketingplan voortkomen.”
Aandachtspunten in het plan zijn de naamsbekendheid van de Liemers, online zichtbaarheid en gastheerschap. Ellen: “We willen de naamsbekendheid van de Liemers verhogen. Bijvoorbeeld met de website kijkverderindeliemers.nl. Deze krijgt een nieuwe invulling en we gaan meer gebruik maken van social media. Op het gebied van toeristische informatievoorziening is in kaart gebracht hoe om te gaan met de fysieke informatiepunten. Hiernaast wordt ook ingezet op het gastheerschap van ons gebied.

In een nieuw toeristisch platform gaan toeristische ondernemers straks in gesprek met overheden en andere belanghebbende partijen. Met een belangrijke rol voor de ondernemers, die mee gaan praten over de verschillende thema’s uit het marketingplan.”
Bregje Leeuwestein is net aan haar nieuwe klus begonnen, maar gaat met veel ‘plezier en energie’ aan de slag. “Ik ben geboren en getogen in de Liemers. Dit is mijn thuishaven. Ik wil iedereen laten zien hoe mooi dit gebied is. Daarom is die naamsbekendheid zo belangrijk. We willen mensen van buiten de regio hier naar toe halen. Maar we laten ook de inwoners zelf zien welke parels we in huis hebben. Als je hier woont, heb je dat soms niet meer in de gaten.”