Blog

Onderzoek naar Fieldlab Smart Industry in de Liemers

Onderzoek naar Fieldlab Smart Industry in de Liemers

Kan een Fieldlab Smart Industry de Liemers versterken? De Liemerse Ambassade ziet hier mogelijkheden voor en denkt dat een Fieldlab Smart Industry een plek kan worden, waar ondernemers samen onderzoek doen, innovaties ontwikkelen en uitdagingen aangaan op het gebied van smart industry.

De gedachte is dat bedrijven hierin de regie voeren en overheden en onderwijsinstellingen, zoals bijvoorbeeld het hoger en wetenschappelijk onderwijs, kunnen aansluiten.

Het project Fieldlab Smart Industry van de Liemerse Ambassade wordt begeleid door RCT-innovatiemakelaar John Schraven en projectleider Harald Wiggers. “De Liemers telt veel specialistische bedrijven die hoogwaardige producten maken”, vertelt John Schraven. “De maakindustrie heeft de laatste decennia al flink geïnnoveerd. Er zijn technieken ontwikkeld om processen te optimaliseren en doorlooptijden te verkorten. De volgende stap is machines slim maken, data uitlezen en kunstmatige intelligentie toepassen. Hiervoor bestaan al slimme technologische ontwikkelingen zoals Big Data, Artificial Intelligence en Digital Twin. Deze zijn echter te veel omvattend en complex voor een bedrijf alleen, dus moet er worden samengewerkt om hierin stappen te zetten.”
Volgens John Schraven gaan veel bedrijven zelf op zoek naar oplossingen, maar vinden ze elkaar dan vooral bilateraal oftewel een op een. “Fieldlabs kunnen dit versterken en versnellen. Het zijn praktijkomgevingen, waarin meerdere bedrijven en kennisinstellingen samen doelgericht smart industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. In onze ogen moet het ook uiteindelijk een fysieke plek worden, waar mensen deze oplossingen leren toe te passen.”
Op dit moment wordt onderzocht of een Fieldlab Smart Industry in de Liemers kan worden opgezet.

Er zijn al diverse Liemerse innovatiecentra, waar bedrijfsleven en onderwijs samenwerken, zoals Innofields, Innovatiehub en bedrijvenpark Innofase. John: “Een Fieldlab Smart Industry zou dit kunnen versterken en versnellen. Een begin is al gemaakt tijdens werksessies met een aantal koplopers uit verschillende sectoren. Eén bedrijf brengt een smart industry vraagstuk uit de eigen praktijk in, waar we ons gezamenlijk over buigen. Het mooie is dat er dan vaak oplossingen en nieuwe ontwikkelingen ontstaan, waar iedereen wat aan heeft.”