Blog

Raad van Advies praat mee over Liemerse Ambassade

Raad van Advies praat mee over Liemerse Ambassade

Boeiend, informatief en waardevol. De bijeenkomst van de Raad van Advies van de Liemerse Ambassade bij Huize Bergh op 17 mei was de moeite zeker waard. Het was voor het eerst dat de Raad fysiek bij elkaar kwam. Door de pandemie waren de sessies tot dusver online.

De Raad van Advies is ingesteld om het bestuur van de Liemerse Ambassade gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op de verschillende thema’s. Daar maakten de aanwezigen zeker gebruik van tijdens deze gezamenlijke sessie.


De gemeente Montferland vormde een sfeervol decor. Natuurlijk werd er ook een kijkje genomen in het kasteel, maar het ging natuurlijk vooral over de Liemerse Ambassade. Voorzitter Harry Ankoné opende de middag. Programmadirecteur Jan Ummenthum maakte met de aanwezigen een ‘reis’ door twee jaar Liemerse Ambassade. Wat is er allemaal gebeurd, waar staat de Liemerse Ambassade bijna twee jaar na de oprichting, waar liggen accenten en wat staat er op de planning. Ook de Vlam-sectoren werden uitgebreid besproken: Vrijetijdseconomie, Logistiek, Agrarisch en Maakindustrie.


Ambassadeurs Pablo van Dick en Hanneke Luising lieten zien wat de mensen in de Liemers bezighoudt. Het vormde een mooie introductie op de aansluitende brainstormsessie waar in groepjes over verschillende onderwerpen werd gesproken. Programmadirecteur Jan Ummenthum was tevreden over de interactie. “Het was goed om elkaar weer eens in de ogen te kunnen kijken. We hebben kunnen vertellen waar de Liemerse Ambassade zich op dit moment mee bezighoudt, maar in de brainstormsessies hebben we ook waardevolle input gekregen van de aanwezige leden van de Raad van Advies. We hebben met elkaar afgesproken dat we hier mee aan de slag gaan. In november zitten we samen weer om de tafel en komen wij met een terugkoppeling.”