Blog

Raadsleden en ondernemers gaan in gesprek tijdens de Raadsledendiscussie

Raadsleden en ondernemers gaan in gesprek tijdens de Raadsledendiscussie

Het was een mooie mix van ondernemers en raadsleden die op 7 november naar Buitengoed Gelderse Waarden kwamen voor de Raadsledendiscussie. De organisatie was in handen van ondernemersvereniging Lindus.

Voorzitter Axel Jansen van Lindus opende de avond, die vervolgd werd met vier pitches. Programmadirecteur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade benadrukte dat samenwerking essentieel is voor een sterke regio de Liemers en dat de Liemerse Ambassade daar een rol in kan spelen. In de Liemerse Ambassade werken ondernemers, overheden en onderwijs namelijk nauw samen. Aanwezige raadsleden gaven aan graag wat meer te willen weten van de Liemerse Ambassade.
Sandra Faessen, projectmanager van A12 Slim Reizen, nam het onderwerp bereikbaarheid voor haar rekening en stelt dat we ánders reizen moeten gaan stimuleren. Voorzitter Mark van Westerlaak (IA Groep) pleitte er als voorzitter van Groene Allianties De Liemers voor om zelf duurzame plannen te gaan ontwikkelen in de Liemers. Oud-Lindus voorzitter Henk Dekker pakte het onderwerp ‘arbeid in de regio’ op.
Het programma ging verder met rondetafelgesprekken, waarna de avond werd afgesloten met een terugkoppeling van de tafelvoorzitters. “Er zijn veel tips binnengekomen, die we in kaart gaan brengen”, aldus Axel Jansen.

Foto: Jacques Kok