Blog

Akkoord EU voor programma EFRO oost

De EU heeft het Oost-Nederlandse voorstel voor de besteding van ruim € 82 miljoen aan EFRO-subsidies goedgekeurd. Het is de bedoeling om hiermee de regionale economie te versterken door innovatie te stimuleren.

Eerder dit jaar dienden de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel samen met het Rijk het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland (EFRO Oost) in bij de Europese Commissie. Na goedkeuring is er een budget van ruim 82 miljoen euro beschikbaar. Vooral het midden- en kleinbedrijf en kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel kunnen aanspraak maken op de EFRO-subsidies. Het programma dat nu is opengesteld is bedoeld voor marktgerichte innovaties voor zowel een slimmer als een groener Europa. De eerste openstelling voor demonstratieprojecten volgt eind 2022 of begin 2023.
Samen met de bijdrage van € 23 miljoen door het  Rijk en € 21 miljoen van de provincies Gelderland en Overijssel én de eigen bijdrage van de projecten is er voor de jaren 2021-2027  totaal ongeveer € 217 miljoen te investeren in de economie van Oost Nederland.
Meer info: www.efro-oost.eu.