Blog

Blog Pablo van Dick: Noodzaak samenwerken onderstreept door Liemerse Politiek

Blog Pablo van Dick: Noodzaak samenwerken onderstreept door Liemerse Politiek

De Liemerse Ambassade is inmiddels meer dan een jaar onderweg. Als een van de drie ambassadeurs heb ik een belangrijke rol als verbinder en aanjager van projecten. Aanjager, maar ook katalysator, die een proces of actie zou moeten doen versnellen. Met het Liemers Politiek Debat van 8 maart hebben we een goede stap gezet in het leggen van verbindingen en het op de kaart zetten van de Liemerse Ambassade als professionele project-, en netwerkorganisatie.

Bovendien hebben we door het politieke debat de politiek laten onderstrepen dat samenwerken noodzakelijk is, en dat er voor de Liemerse Ambassade een belangrijke rol is weggelegd als het gaat over verbinden van de diverse organisaties binnen onze prachtige regio. Alleen zo kunnen we een vuist maken naar omliggende regio’s, de provincie en het rijk in Den Haag.

Door deze ontwikkelingen kunnen we nu versneld aan de slag met het vinden van nieuwe projecten. Ik zie daarbij een belangrijke taak weggelegd voor onze Raad van Advies. Een groep mensen met zeer uiteenlopende rollen binnen onze regio.

Tenslotte gebeurt er enorm veel in onze regio en – wat ook bij het debat naar voren kwam – het is van groot belang dat we dit verder blijven  communiceren. Communicatie naar de diverse stakeholders, naar de regionale politiek, maar zeer zeker ook naar de door ons zo vaak benoemde 4e ‘O’: onze Liemerse inwoners.

Met de nieuwe website als basis kunnen we verder werken aan samenwerkingen en ontwikkeling binnen en buiten regio de Liemers.

Pablo van Dick, ambassadeur
Liemerse Ambassade