Blog

Nieuwe broedplaats voor ondernemers, onderwijs en overheid in de Liemers

Nieuwe broedplaats voor ondernemers, onderwijs en overheid in de Liemers

De Steck is een Achterhoekse broedplaats waar ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen en overheid elkaar ontmoeten en samenwerken. Als onderdeel van het Techniekpact, één van de projecten van de Liemerse Ambassade, wordt op dit moment onderzocht om ook in de Liemers een ‘Steck’ op te richten.
 
Na enkele sessies naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een ‘broedplaats’ in de Liemers, bezocht een groep van Liemerse ondernemers De Steck in Doetinchem. “We hebben daar een kijkje genomen”, vertelt Harald Wiggers, die het project vanuit de Liemerse Ambassade oppakt samen met Lindus-adviseur Wim Bless. “Wij denken dat het haalbaar is om ook in de Liemers een dergelijke voorziening op te richten. Een zogenaamde derde werkplek zoals we het ook wel noemen!” 

Het is de bedoeling dat ook de ‘Liemerse Steck’ een broedplaats wordt waar concrete vraagstukken worden opgepakt vanuit het bedrijfsleven in samenwerking met kennisinstellingen. Maar waar ook medewerkers van bedrijven elkaar ontmoeten, zodat er een netwerk ontstaat om laagdrempelig en gericht op innovatie samen te werken. Harald Wiggers: “Om ervaringen en expertise te delen met elkaar. Dat kan op allerlei onderwerpen zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, waterstof of bedrijfsprocessen. Veel bedrijven proberen zelf steeds een wiel ergens voor uit te vinden. Waarom zou je dat niet samen doen.”

Het is de bedoeling dat er in de Liemers een locatie wordt gevonden, waar de fysieke broedplaats daadwerkelijk wordt gevestigd. Ondernemers moeten het eigenaarschap dragen; van de overheid wordt een faciliterende rol verwacht. Het is nog niet duidelijk of de Liemerse broedplaats een dependance wordt van De Steck in Doetinchem, of er wordt samengewerkt of dat er een onafhankelijke ‘Steck’ wordt opgezet.

Op dit moment is er een intentieverklaring tussen de Liemerse Ambassade en Lindus in voorbereiding, die moet leiden tot een ‘Liemerse Steck’. Lindus gaat actief aan de slag om leden te informeren over de plannen en ze ook aan te bieden om enkele keren gratis gebruik te gaan maken van de Doetinchemse Steck om sfeer te kunnen proeven.

(Foto: De Steck)