Blog

Gebiedsbijeenkomsten in kader van Lokale Ontwikkel Strategie (LOS)

Gebiedsbijeenkomsten in kader van Lokale Ontwikkel Strategie (LOS)

Vanaf begin maart worden er in alle gemeenten die samenwerken binnen de Liemerse Ambassade gebiedsbijeenkomsten gehouden. Hiervoor worden ondernemers, inwoners en andere belangstellenden uitgenodigd. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Liemerse gemeenten in samenwerking met de Liemerse Ambassade.

De Liemerse Ambassade en de Liemerse gemeenten werken hierin samen met het waterschap Rijn IJssel. Deze samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke aanvraag voor Europese landbouwgelden, die kunnen worden besteed aan de inrichting van het landschap. Hiervoor heeft de Liemerse Ambassade namens vijf Liemerse gemeenten en waterschap Rijn IJssel bij de Provincie Gelderland een zogenaamde ‘Leader-aanvraag’ gedaan (ruim € 2 miljoen euro).
In het kader daarvan wordt er op dit moment gewerkt aan een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS). Daarbij is het belangrijk om te weten wat er in de regio leeft. Daarom worden er vanaf begin maart gebiedsbijeenkomsten gehouden. Tijdens de bijeenkomsten wordt het Leaderprogramma besproken, maar is er ook ruimte om op te halen wat er leeft en welke thema’s er in betreffende landelijke gebieden spelen. Wellicht volgen er daarna nog specifieke themabijeenkomsten, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw of vrijetijdseconomie. Uiteindelijk wordt er een swot-analyse oftewel sterkte-zwakte analyse opgesteld, die onderdeel uitmaakt van de LOS, die voor 1 juli wordt ingediend bij de Provincie Gelderland.