Blog

Integrale gebiedsvisie voor Liemerse landbouw

Integrale gebiedsvisie voor Liemerse landbouw

De Liemers krijgt een integrale gebiedsvisie voor de landbouw. Op 16 februari wordt in Buitengoed Gelderse Waarden in Pannerden een eerste bijeenkomst gehouden, die als aftrap moet dienen om te komen tot deze toekomstvisie. Namens de Provincie Gelderland sluit ook gedeputeerde Peter Drenth aan. Daarnaast zijn tijdens de bijeenkomst de volgende organisaties aanwezig: LTO Noord, LTO Liemers Achterhoek, Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen, Waterschap Rijn IJssel, Liemerse gemeenten, Rabobank, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, Collectief Rivierenland, alsmede enkele koplopers uit de sector.