Blog

Liemers maakt zich op voor een transitie van de landbouw

Liemers maakt zich op voor een transitie van de landbouw

De Liemers maakt zich op voor een transitie van de landbouw. Inmiddels zijn er onder de vlag van de Liemerse Ambassade plannen gemaakt, die door de Provincie Gelderland positief zijn ontvangen. Zo worden er op dit moment voorbereidingen getroffen om te werken aan een agrarische gebiedsagenda voor de Liemers en de mogelijke oprichting van een landbouwnetwerk in de Liemers.

Eerder dit jaar vond er een bijeenkomst plaats waar naast de Provincie Gelderland en de Liemerse gemeenten ook Waterschap Rijn IJssel, LTO Noord, LTO Liemers Montferland, natuurorganisaties Collectief Rivierenland en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, Rabobank en Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen aan deelnamen. “De agrarische sector in de Liemers kenmerkt zich door een unieke veelzijdigheid en dynamiek”, vertelt directeur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade. “De innovatie staat hier op een hoog niveau en geholpen door de veelzijdigheid, wordt de ontwikkeling van korte ketens succesvol opgepakt. Wel is er een maatschappelijke oproep tot extensivering van de landbouw en dat is een ruimtelijke puzzel.”
Het is de bedoeling van dit traject om meer inzicht te krijgen in de sector en een gebiedsagenda op te stellen. Daarom wordt er een onderzoek gedaan naar de agrarische kracht van de

Liemers. Via zogenaamde keukentafelgesprekken met ondernemers en kleine groepsgesprekken wordt er gekeken wat er precies leeft. Verder worden met behulp van thematafels meerdere onderwerpen opgepakt.
Jan Ummenthum: “Uiteindelijk willen we alles vertalen naar een gebiedsproces dat past in het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland. Dat programma wordt naar verwachting over ruim een jaar vastgesteld.”