Blog

Provincie beslist binnen enkele weken over hoogte LEADER-bijdrage

Binnen enkele weken wordt duidelijk welke middelen de Liemers mag besteden in het kader van het Europese LEADER-programma. Met deze gelden kan de Liemers verder aan de slag met de ontwikkeling van het landelijke gebied.

De provincie Gelderland heeft de LEADER-aanvraag inmiddels positief geadviseerd. Dat betekent dat de Liemers één van de zes regio’s is die een bijdrage mag verwachten. Begin december wordt duidelijk hoe hoog deze bijdrage is.  Naast de Europese gelden leveren ook de Provincie Gelderland en de Liemerse gemeenten een bijdrage.
Namens de Liemerse gemeenten en Waterschap Rijn IJssel diende de Liemerse Ambassade net voor de zomer een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) in. Daarin worden verschillende programmalijnen benoemd waarmee de Liemers aan de slag wil: sociale en economisch vitale kernen en dorpen, lokaal voedsel van een gezonde bodem met een goed verdienmodel, duurzame vrijetijdseconomie in de Liemers en toekomstbestendige bedrijvigheid. Inmiddels is de samenstelling van de Lokale Actie Groep (LAG) bekend. Deze gaat straks aan de slag gaan met de uitvoering van de strategie en de beoordeling van de projecten die binnen komen.

Samenstelling van de Lokale Actie Groep (LAG)
De Lokale Actiegroep die aan de slag gaat met de ontwikkeling van het landelijk gebied staat onder  voorzitterschap van Walter Gerritsen, voormalig wethouder van de gemeente Montferland. De LAG bestaat verder uit bestuurders en burgers uit de Liemers. Bestuurders zijn de wethouders Joyce Zwaga (Duiven), Jan Derksen (Westervoort), Stan Hillenaar (Doesburg), Ingrid Wolsing (Montferland) en Toon Aalbers (Zevenaar) alsmede Floor Wissing (Heemraad Waterschap Rijn IJssel).
Burgers zijn Karin Seesing (Zevenaar), Aletta Laarberg (Didam), Gerda Weijers-Verboort (Zevenaar), Hanneke Luising (Zevenaar), Rick Smink (Westervoort), Jeroen Willems (Duiven), Ted Prost (Duiven), en Arthur Balduk (Doesburg)