Blog

Liemerse Ambassade meldt zich voor Europese landbouwgelden

Liemerse Ambassade meldt zich voor Europese landbouwgelden

De Liemers heeft zich gemeld voor een bijdrage uit de Europese landbouwgelden, die kunnen worden besteed aan de inrichting van het landschap. Hiervoor heeft de Liemerse Ambassade namens vijf Liemerse gemeenten en waterschap Rijn IJssel bij de Provincie Gelderland een zogenaamde ‘Leader-aanvraag’ gedaan.

De Liemers wil de krachten binnen de regio nog meer bundelen. Met als ultiem doel een sterke en duurzame economische regio, met een aantrekkelijke balans tussen wonen, werken, leven en recreëren. Daarnaast wordt de interactie tussen landbouw en samenleving steeds belangrijker. “Er ligt een opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en een duurzaam beheer van de ruimte”, zegt programmadirecteur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade. “De agrarische sector wil de relatie tussen het platteland en de stad en tussen de boer en de burger verstevigen.
Daarbij willen we de economische vitaliteit en duurzaamheid

in de sectoren vrije tijdseconomie, logistiek, agrarische economie en maakindustrie in de Liemers verder versterken.”
Er zijn inmiddels diverse programmalijnen opgesteld, waarvoor de Liemerse Ambassade de Leader-gelden wil inzetten. Bijvoorbeeld op het gebied van agrarische ketenontwikkeling en klimaatadaptatie, vitale vrijetijdseconomie, duurzame logistiek en innovatieve maakbedrijven.