Blog

Liemerse Ambassade verlengt contract met De Steck

Liemerse Ambassade verlengt contract met De Steck

De Liemerse Ambassade heeft de overeenkomst met De Steck in Doetinchem met een jaar verlengd. De Steck is een fysieke plek waar nieuwe contacten worden gelegd, innovaties ontstaan en medewerkers van bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen concrete vraagstukken oppakken.Lindus onderzoekt samen met de Liemerse Ambassade of er ook in de Liemers een ‘Steck’ kan worden opgericht. Liemerse ondernemers konden de afgelopen periode kennismaken met het fenomeen De Steck door in Doetinchem ‘proef te draaien’. Het enthousiasme is groot, maar omdat het erg druk is geweest, wordt deze ‘proefperiode’ verlengd.De Steck in Doetinchem werkt als een soort derde werkplek. Bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen geven hun medewerkers een aantal dagdelen per week de ruimte om te gaan werken op deze externe locatie. Op deze werkplek komen medewerkers van bedrijven elkaar, maar ook beleidsmedewerkers van overheden en bijvoorbeeld stagecoördinatoren van onderwijsinstellingen tegen, zodat er een netwerk ontstaat om laagdrempelig en gericht op innovatie samen te werken.