Blog

Liemerse Ambassade werkt aan Lokale Ontwikkel Strategie (LOS)

Liemerse Ambassade werkt aan Lokale Ontwikkel Strategie (LOS)

Bijeenkomsten in de Liemers, gesprekken met jongerencoaches van Hope XXL en ruim dertig enquêtes die een duidelijk richting aangeven. Er is veel input verzameld met betrekking tot de inrichting van het Liemerse landschap. Procesbegeleider Franske van Duuren verwerkt alle informatie op dit moment namens de Liemerse Ambassade in een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS).
De Liemers wil graag in aanmerking komen voor Europese landbouwgelden, die kunnen worden besteed aan projecten die vanuit burgers geïnitieerd worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de inrichting van het landschap. Hiervoor heeft de Liemerse Ambassade namens de vijf Liemerse gemeenten en waterschap Rijn IJssel bij de Provincie Gelderland een zogenaamde ‘Leader-aanvraag’ ingediend. De volgende stap is het schrijven van een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS).
Via de bijeenkomsten en een enquête is er hiervoor waardevolle informatie verzameld die wordt verwerkt in de LOS. Aandachtspunten die naar boven kwamen zijn aandacht voor het platteland, biodiversiteit, groen, naoberschap, maar ook wonen, werkgelegenheid, de toekomst van jongeren en goede infrastructuur. “Alle input verwerken we op dit moment in het LOS-document”, vertelt directeur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade. “Daarnaast wordt er een Lokale Actie Groep (LAG) samengesteld. Daar zullen zowel bestuurders als inwoners in plaats nemen. Zij gaan straks feitelijk aan de slag met de uitvoering van de strategie en de beoordeling van de projecten.”

Binnen Leader ligt er een opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en een duurzaam beheer van de ruimte. De agrarische sector wil de relatie tussen het platteland en de stad en tussen de boer en de burger verstevigen. Daarbij is het de bedoeling om in de Liemers de economische vitaliteit en duurzaamheid in de sectoren vrije tijdseconomie, logistiek, agrarische economie en maakindustrie verder te versterken.