Blog

‘Liemerse gemeenten werken steeds beter samen’

‘Liemerse gemeenten werken steeds beter samen’

De Liemerse gemeenten zetten in de onderlinge samenwerking grote stappen. “Het heeft ook al resultaten opgeleverd”, zegt Patrick Sessink, beleidsambtenaar bij 1Stroom en secretaris van het portefeuillehoudersoverleg Economie in De Liemers.

Hij noemt als voorbeeld het verwerven van nieuwe vierkante meters bedrijventerrein in de Liemers. “Dankzij de samenwerking tussen Duiven, Zevenaar en Montferland, ondersteund door Westervoort en Doesburg hebben we ruimte gekregen van de Provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden voor zowel de huisvesting van nieuwe bedrijven als bestaande bedrijven met uitbreidingsplannen. Daarmee versterken we de economische positie van onze regio.”
Dit succes is volgens Sessink mede tot stand gekomen dankzij de Liemerse Ambassade. “De samenwerking tussen overheid en ondernemers verliep al goed, maar dat is nu ook geborgd in de Liemerse Ambassade.”
Sessink ziet voor de toekomst veel nieuwe kansen. “Bijvoorbeeld door onderwijs en economie meer aan elkaar te verbinden. Dat is van belang als we kijken naar de situatie op de arbeidsmarkt. Het is daarnaast belangrijk dat we meer Liemerse jongeren aan de regio zien te binden.”

FOTO: Tijdens de strategiesessie stond de regionale samenwerking hoog op de agenda.