Blog

Boeiende bijeenkomst Raad  van Advies

Boeiende bijeenkomst Raad van Advies

De bijeenkomst van de Raad van Advies van de Liemerse Ambassade op woensdag 14 december bij Zalencentrum Berentsen in Loo was boeiend, informatief en leverde veel informatie op waar de Liemerse Ambassade mee verder kan.

De Raad van Advies is ingesteld om de programmadirecteur en het bestuur van de Liemerse Ambassade gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op de verschillende thema’s. Daar maakten de aanwezigen zeker gebruik van tijdens deze gezamenlijke sessie.
Voorzitter Harry Ankoné en programmadirecteur Jan Ummenthum keken allereerst terug op de

Afbeelding

stappen die er het afgelopen jaar zijn gezet.
Ook de Leader-aanvraag kwam voorbij, waarbij de Liemers hoopt op een bijdrage uit de Europese landbouwgelden. Verder werd er gesproken over de nieuwe strategie van de Liemerse Ambassade voor de komende jaren.
De leden van de Raad van Advies gingen in subgroepen aan de slag om input te vergaren voor deze strategische koers, waarna er een centrale terugkoppeling volgde.