Category: Maakindustrie

Techniekpact

Techniekpact

Arbeidsmarktpartners vanuit onderwijs, ondernemers en overheid (3 O’s) in de regio’s Achterhoek en Liemers hebben een pact gesloten. In deze regio’s is al een sterke verbondenheid tussen onderwijs en bedrijfsleven, vooral in de sectoren metaal, bouw, installatie, schilders en afbouw. […]

Onderwijschallenge

Onderwijschallenge

Leerlingen op het voortgezet onderwijs en studenten aan hoge scholen en universiteiten krijgen regelmatig de vraag om mee te denken bij het oplossen van ‘uitdagingen’ in het bedrijfsleven. Via deze zogenaamde challenges worden theorie en praktijk goed op elkaar afgestemd.