Na drie jaar kwam er op 1 januari 2024 een einde aan de eerste fasen van het Techniekpact, een van de projecten van de Liemerse Ambassade. Op verschillende thema’s is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Het Techniekpact is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en de provincie Gelderland.

Omdat techniek de motor vormt van onze economie kreeg de Liemerse Ambassade voor het Techniekpact subsidie vanuit het Ministerie van Economische Zaken.

De focus lag op drie pijlers: Kiezen voor techniek (basisonderwijs), leren in techniek ((v)mbo, hbo) en werken in de techniek (bedrijfsleven). We hebben er zelf een vierde pijler: innoveren in de techniek aan toegevoegd. Er is verbinding en samenwerking gekomen met de Achterhoek. Zo is er een Servicepunt Techniek Achterhoek-Liemers (SPT) opgericht. Technieklokaal Techno-Plaza is gaan samenwerken met andere technieklokalen in de Achterhoek.

“De vraag naar technologische vaardigheden en kennis neemt verder toe”

Projectleider Harald Wiggers van het Liemerse Techniekpact

Actueel projectnieuws

Onderzoek of Techniekpact een vervolg kan krijgen

De provinciale middelen voor het Techniekpact Achterhoek Liemers zijn per 1 januari beëindigd.  Er wordt onderzocht of het Techniekpact, een van de succesvolle projecten van de Liemerse Ambassade, een vervolg kan krijgen. Bijvoorbeeld met financiële steun vanuit het Actieplan groene en […]

Techniek en technologie op de kaart dankzij Techniekpact

Na drie jaar komt er een einde aan de eerste fase van het Techniekpact, een van de projecten van de Liemerse Ambassade. Op verschillende thema’s is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Het Techniekpact is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, werkgevers- […]

Techniekpact: nieuwe initiatieven voor de Liemers

Techniek en technologie staat in de Liemers steeds nadrukkelijker op de kaart. Met dank aan het Techniekpact, een van de projecten van de Liemerse Ambassade.  Het Techniekpact is een stimuleringsproject vanuit het Ministerie van Economische Zaken om het tekort aan […]