Blog

Techniek en technologie op de kaart dankzij Techniekpact

Techniek en technologie op de kaart dankzij Techniekpact

Na drie jaar komt er een einde aan de eerste fase van het Techniekpact, een van de projecten van de Liemerse Ambassade. Op verschillende thema’s is er de afgelopen jaren veel gebeurd.

Het Techniekpact is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en het Rijk. Omdat techniek de motor vormt van onze economie kreeg de Liemerse Ambassade voor het Techniekpact subsidie vanuit het ministerie van Economische Zaken. Die subsidie eindigt nu. Wat dat betekent voor de projecten onder de vlag van het Techniekpact, is nog onbekend. Al schenkt ook Sterk Techniekonderwijs, dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, veel aandacht aan techniek en technologie.
Projectleider Harald Wiggers van het Liemerse Techniekpact is trots wat er vanuit het Techniekpact allemaal is gerealiseerd. De focus lag op drie pijlers: Kiezen voor techniek (basisonderwijs), leren in techniek ((v)mbo, hbo) en werken in de techniek (bedrijfsleven). “Op al deze pijlers hebben we stappen gezet. Er is verbinding en samenwerking gekomen met de Achterhoek. Zo is er een Servicepunt Techniek Achterhoek-Liemers (SPT) opgericht. Technieklokaal Techno-Plaza werkt samen met andere technieklokalen. Zo werken we nu met de gemeenschappelijke applicatie EDSO, die door de gemeenten wordt aangeboden aan scholen. Ook Kunstwerk!, NME en Sterk Techniekonderwijs zijn er op aangesloten. Met EDSO kun je als school een technieklokaal inplannen of activiteiten op het gebied van techniek en technologie afspreken.”

Onder de vlag van het Techniekpact was er ook aandacht aan doorlopende leerlijnen en vrouwen in de techniek. Er werden weken van de techniek georganiseerd en met Honk1 kwam talentscouting op de agenda. Via Fieldlab pakken ondernemers uit de Liemers gezamenlijk innovatievraagstukken op. De Liemerse Ambassade onderzoekt welke successen uit het Techniekpact onder een andere vlag kunnen blijven bestaan.