Blog

Onderzoek of Techniekpact een vervolg kan krijgen

Onderzoek of Techniekpact een vervolg kan krijgen

De provinciale middelen voor het Techniekpact Achterhoek Liemers zijn per 1 januari beëindigd.  Er wordt onderzocht of het Techniekpact, een van de succesvolle projecten van de Liemerse Ambassade, een vervolg kan krijgen. Bijvoorbeeld met financiële steun vanuit het Actieplan groene en digitale banen.

Het Techniekpact is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en het Rijk. In het Techniekpact lag de focus op drie pijlers: Kiezen voor techniek (basisonderwijs), leren in techniek (vmbo, mbo, hbo) en werken in de techniek (bedrijfsleven). Op al deze pijlers werden er grote stappen gezet “We onderzoeken of we door kunnen met het Techniekpact”, zegt Jan Ummenthum, directeur van de Liemerse Ambassade. “We kijken naar subsidiestromen vanuit specifieke projecten. Het belang van het stimuleren van technisch onderwijs en de technische beroepen blijft groot.”

Een rapport over het Techniekpact in de afgelopen periode laat zien dat er grote stappen zijn gezet, maar dat er nog steeds uitdagingen liggen. Er is behoefte aan onderlinge samenhang omdat er veel versnippering is in het aanbod. Ook is het belangrijk om inzicht te krijgen in de loopbaan van een leerling vanuit het primair onderwijs richting het voortgezet onderwijs. Het volgen van een leerling kan helpen met het ondersteunen van deze leerling in zijn loopbaan. Een andere behoefte is meer en duidelijker communicatie over techniek in het onderwijs. Om te zorgen dat techniek niet alleen een ‘vak van een aantal uren binnen het PO’ is, maar dat het onderdeel kan worden van het curriculum. Tenslotte is de wens om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.