Blog

Alles draait om bodem bij Soil Valley

Alles draait om bodem bij Soil Valley

Voldoende land en gezonde bodems zijn essentieel voor onze welvaart en welzijn. Toch zijn er dagelijks conflicten rond ruimte en bodemgebruik. Het nog op te richten Soil Valley – een nieuw project onder de vlag van de Liemerse Ambassade – wil hier wat aan gaan doen.

Fons Eijkelkamp is bestuurslid van de Liemerse Ambassade maar ook betrokken bij de oprichting van Soil Valley. “Vanuit het nieuwe innovatiecentrum Soil Valley willen we gaan werken aan duurzaam gebruik, behoud en herstel van bodems. Dat gaan we doen door te onderzoeken en laten zien hoe we met land- en waterbeheer, consumentenacties en technologische ontwikkeling daadwerkelijk de bodemkwaliteit kunnen verbeteren.”
Fons Eijkelkamp weet vanuit zijn bedrijf Royal Eijkelkamp als geen ander hoe belangrijk een gezonde bodem is. Het is de bedoeling dat Soil Valley op de locatie van InnoFields een fysieke plek krijgt. InnoFields is een ander reeds lopend project van Royal Eijkelkamp, waarin partijen samen zoeken naar oplossingen voor duurzame uitdagingen. Fons: “Uiteindelijk willen we een Soil Valley Campus oprichten waar alle partijen samenwerken, experimenteren, veldonderzoek doen en opleidingen mogelijk zijn.”

Ook bij Soil Valley is het de bedoeling dat partijen en aanpalende initiatieven in Nederland en de EU elkaar op zoeken. Bijvoorbeeld om expertise uit te wisselen.
“We willen met een innovatief Soil Valley Ecosysteem een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige leefomgeving.”
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Een kwartiermaker gaat tot eind 2023 aan de slag waarna Soil Valley in 2024 officieel het levenslicht moet zien.