Blog

Bezoek Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan Synergiepark Innofase in Duiven

Bezoek Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan Synergiepark Innofase in Duiven

Begin deze maand heeft de directie Regio en Ruimte van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een werkbezoek gebracht aan de regio Arnhem-Nijmegen. Het werkbezoek stond in teken van werklocaties en energie.

De gasten werden ontvangen bij Waterschap Rijn IJssel in Duiven. Ze kregen daar een toelichting op het duurzame Synergiepark Innofase en de Smart Energy Hub die daar vorm krijgt. In een Smart Energy Hub wordt lokaal duurzame energie geproduceerd, opgeslagen en toegepast. Door naar bedrijventerreinen te kijken als Smart Energy Hubs, kan de druk op het elektriciteitsnet worden verlicht.

Verder stonden er ook bedrijfsbezoeken gepland bij de bedrijven InSus en AVR. Aan speciale rondetafelgesprekken gingen de vertegenwoordigers van EZK in gesprek met vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board, VNO-NCW, Alliander, de Liemerse Ambassade en de gemeente Duiven.

Er stonden diverse onderwerpen op de agenda. Zoals circulariteit en de behoefte aan bedrijventerreinen met een Hoge Milieu Categorie, behoud van bedrijventerreinen en herstructurering en intensivering van bestaande bedrijventerreinen.

“Er zijn geen besluiten genomen”, vertelt burgemeester Huub Hieltjes van de gemeente Duiven. “Maar we hebben als regio wel ons visitekaartje af kunnen geven. We hebben laten zien wat hier allemaal gebeurt. Het kennisniveau in ‘Den Haag’ over wat wij in deze regio doen, is sterk vergroot. Ook hebben we gesproken over ervaringen in andere regio’s die ons kunnen inspireren, zoals de herstructurering van bedrijventerreinen in de provincie Utrecht. Hier kunnen we op voortbouwen.”

Foto: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en The Economic Board