Blog

Logistics Valley krijgt met programmaplan prominente rol in LEV

Logistics Valley krijgt met programmaplan prominente rol in LEV

Logistics Valley Liemers-Achterhoek werkt op dit moment aan een nieuw programmaplan voor de periode 2024-2028. Met dit plan krijgt Logistics Valley meteen een prominente rol in de eveneens nieuwe Liemers Economische Visie 2024-2026. De uitvoering van het thema logistiek wordt namelijk grotendeels bij Logistics Valley gelegd in samenwerking met de Liemerse Ambassade.

Logistics Valley is een bovenregionale samenwerking tussen de drie logistieke hotspots Liemers-Achterhoek, Rivierenland en regio Nijmegen. “We hebben vorig jaar een ambitiedocument opgesteld waarmee we willen werken aan een brede welvaart voor de Gelderse Corridor”, vertelt regisseur Christiaan Zweers van Logistics Valley Liemers-Achterhoek. “We hebben daarnaast de organisatie van Logistics Valley aangepast. De drie hotspots gaan meer samenwerken. We pakken als regio projecten op, die we vervolgens voor alle drie regio’s tegelijk gaan uitvoeren. Zodat niet iedere regio het wiel hoeft uit te vinden. Dat is ook eenvoudiger met subsidieaanvragen.”

In het nieuwe programmaplan worden vier invalshoeken benoemd waar Logistics Valley zich op richt. Innovatie en duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs, ruimte en toekomstbestendige sector. Christiaan Zweers: “Enkele voorbeelden? We willen de energietransitie versterken, emissies reduceren en automatisering stimuleren. De krapte op de arbeidsmarkt pakken we aan, we gaan bijdragen aan een leerbare regio en kwaliteit aan de ruimte toevoegen. Daarnaast werken we aan verbetering van het imago van de sector en stimuleren we de samenwerking publiek-privaat.”

Logistics Valley wil voortaan ook voor een langere periode strategische projecten oppakken (tot 2030). “Een paar concrete projecten die dit jaar in alle hotspots op de agenda staan? Bijvoorbeeld het proefrijden met de zeromissie trekker. Deze wordt door Rivierenland aangestuurd. Nijmegen neemt het initiatief om de Roadshow nieuw leven in te blazen. Daarmee bezoeken we vmbo scholen. Wij nemen zelf initiatief voor de carbon footprint, een CO2 meting die te maken heeft met de nieuwe Europese regelgeving CSRD. Daarbij moeten bedrijven rapporteren over hun hele maatschappelijk jaarverslag. Wij gaan bedrijven in dit traject ondersteunen.”