Blog

Bijeenkomst landbouw: ‘Niet te lang praten, maar aan de slag’

Bijeenkomst landbouw: ‘Niet te lang praten, maar aan de slag’

De belangstelling was groot. Ruim 120 belangstellenden kwamen dinsdag 9 april naar Partycentrum Plok in Oud-Dijk voor de informatiebijeenkomst ‘Landbouw in de Liemers’. Er ontstonden boeiende discussies, er werden kritische noten gekraakt en mooie ideeën geopperd.

De bijeenkomst – geleid door Franske van Duuren – werd georganiseerd door de Liemerse Ambassade in samenwerking met de  Liemerse gemeenten, LTO Noord, LTO Liemers Montferland, het Agrarisch Jongeren Kontakt en Waterschap Rijn en IJssel. De centrale vraag deze avond: ‘Hoe ontwikkelt de landbouw in de Liemers zich de komende jaren en hoe denken agrarische ondernemers over hun eigen toekomst’?

Een van de sprekers was gedeputeerde Harold Zoet van de provincie Gelderland. Hij vertelde over het bestaande beleid (Kadernota Agrifood) dat op dit moment wordt geactualiseerd. “In ons beleid staat de boer centraal”, aldus Zoet. “In Den Haag wordt vaak gesproken over de zogenaamde ‘stoppers’. Maar wij willen ook aandacht schenken aan boeren die door willen gaan.”

Walter Gerritsen vertelde als voorzitter van de Lokale Actie Groep (LAG) over de kansen die het LEADER-traject biedt voor initiatieven in het Liemerse landelijk gebied. Beli den Hartog en Joris Köning van Agrarische ondernemers ’t Broek lieten zien dat agrariërs in hun omgeving de handen prima zelf ineen kunnen slaan. “Met dertig vooruitstrevende ondernemers willen we op onderwerpen zoals energietransitie, recreatie, waterbeheer en bodembeheer snel aan de slag”, aldus Joris Köning.  
De aanwezigen gingen vervolgens in drie ‘regiogroepen’ uiteen om per deelgebied (Het Broek, Azewijn en Gelders Eiland) van gedachten te wisselen. Het leverde veel waardevolle input op waar de Liemerse Ambassade samen met gemeenten, waterschap en andere stakeholders mee aan de slag gaan. Er was kritiek op bestaande regelingen en plannen en veel aanwezigen vonden dat er veel en lang gepraat wordt, voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Maar uit de sessies bleek ook dat veel boeren al heel goed bezig zijn en er grote kansen liggen voor nieuwe ontwikkelingen of initiatieven.

Gedeputeerde Harald Zoet sloot de avond met een boodschap af. “Ik heb veel gedrevenheid gezien. Ik geloof in de kracht van de agrarische sector. Wil je als agrariër stoppen, dan kan dat. Maar wil je door, dan moet die mogelijkheid er ook zijn. Mensen moeten blijven eten.”