Blog

Liemerse ondernemers gaan in gesprek met gemeenteraadsleden

Ondernemers hebben bestuurders nodig die met hen meedenken. Die bestuurders moeten dan wel weten wat er voor ondernemers in de Liemers belangrijk is. Daarom organiseren Lindus en de Liemerse Ambassade op 23 mei de inmiddels traditionele Raadsledendiscussie bij Partycentrum Plok aan de Dijksestraat 52 in Didam. 
Binnen de Liemerse Ambassade werken de Liemerse gemeenten sinds 2020 gezamenlijk aan het beter benutten van de ontwikkelkansen en economische potentie van de Liemers. In de nieuwe Liemerse Economische Visie (LEV) zijn speerpunten benoemd zoals logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie (inclusief retail). Thema’s als bereikbaarheid, circulaire economie en arbeidsmarkt staan centraal in elk van deze speerpunten.
De avond begint met enkele pitches. Waar moeten we de komende jaren gezamenlijk mee aan de slag? Wat is voor ondernemers belangrijk? Met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden? Vervolgens gaan ondernemers, raadsleden en gemeentebestuurders in kleine groepen met elkaar in gesprek over verschillende thema’s die voor ondernemers belangrijk zijn.

Programma:
19.00 uur  Ontvangst
19.30 uur  Opening Raadsledendiscussie met pitches
21.00 uur  Afsluiting en Borrel