Blog

Informatiebijeenkomst over landbouw in de Liemers

Informatiebijeenkomst over landbouw in de Liemers

Hoe ontwikkelt de landbouw in de Liemers zich de komende jaren en hoe denken agrarische ondernemers over hun eigen toekomst? Dit zijn onderwerpen die worden besproken tijdens de informatiebijeenkomst ‘Landbouw in de Liemers’ op 9 april bij Partycentrum Plok in Oud-Dijk. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Liemerse Ambassade in samenwerking met de  Liemerse gemeenten, LTO Noord, LTO Liemers Montferland, het Agrarisch Jongeren Kontakt en Waterschap Rijn en IJssel. Een van de sprekers is gedeputeerde Harold Zoet van de provincie Gelderland. Hij houdt zich vanuit zijn rol bezig met landbouw, biodiversiteit/natuur, stikstof en agrarische bebouwing. Tijdens de avond worden de aanwezigen meegenomen in de ontwikkelingen in de landbouw. Bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, natuur en herbestemming.

Met de avond wordt voorgesorteerd op het nieuwe programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG). Daarin legt de provincie Gelderland vast hoe zij de wettelijke doelen op het gebied van natuurherstel, klimaat en water wil behalen, in samenhang met een passend toekomstperspectief voor de landbouw.
De provincie heeft inmiddels drie regio’s benoemd: Rivierengebied, Veluwe en Achterhoek-Liemers. Er wordt benadrukt dat het zinvol is om vanuit de regio’s met input te komen voor het plan. Met die reden is de Liemerse informatiebijeenkomst op de agenda gezet.

Tijdens de avond mogen de aanwezigen meepraten over het thema. In verschillende subgroepen worden onderwerpen aangesneden.

De bijeenkomst bij Partycentrum Plok begint om 20 uur. Aanmelden kan via e-mail info@liemerseambassade.nl.