Blog

Blog Fons Eijkelkamp: De Liemers, ‘Europees Centrum rond de Bodem?

Blog Fons Eijkelkamp: De Liemers, ‘Europees Centrum rond de Bodem?

Een paar jaar geleden werd ik gevraagd voor het bestuur van de Liemerse Ambassade. Om de O van Ondernemer te vertegenwoordigen in de 3 O’s en de 3 B’s (hier kom ik zo op terug). Ik moest hier diep over nadenken. Ik bemoeide me nooit met de plaatselijke politiek, maar dat kon nu wel eens anders worden, vermoedde ik.
Aan de andere kant stond ik op een keerpunt in mijn leven: achter de digitale geraniums of iets nieuws ontwikkelen. Dat laatste kreeg de overhand. Iets nieuws wat de wereld een klein beetje mooier zou maken en – daar ben ik eerlijk in – een beetje spin off zou geven voor ons bedrijf Royal Eijkelkamp.
Dat nieuwe is InnoFields geworden, een terrein van 6,5 ha waar we mooie innovaties testen en laten zien. Dat doen we samen met allerlei partners en kennisinstellingen. Het is ook een plaats waar studenten, startups en scaleups zich kunnen vestigen om gezamenlijk weer voor nieuwe innovaties te zorgen. Maar het is ook de plek waar een ecologische tuinder samen met vrijwilligers op een moderne, biologische manier, groente, fruit en noten teelt en waar een echt biologisch eitje wordt gelegd. 
Wat heeft dit allemaal dat met de Liemerse Ambassade te maken? Ik kom terug op de 3 O’s en 3 B’s: Overheid, Onderwijsinstellingen en Ondernemers met daarnaast Boeren, Burgers en Buitenlui. Mijn mening is dat dit allemaal aan bod moet komen in de Liemerse Ambassade.

Dat kan met InnoFields. Ik denk dat we de Liemers – met een centrum wat zich richt op bodem, water, plant, klimaat en agro samen op de Nederlandse en zelfs Europese kaart kunnen zetten. 

Fons Eijkelkamp
Entrepreneur & Member of the Advisory Board of Royal Eijkelkamp
Bestuurslid Liemerse Ambassade