Blog

Boeiende bijeenkomst Raad van Advies

Boeiende bijeenkomst Raad van Advies

Havezathe Carpe Diem in Vethuizen vormde maandag 11 december het decor voor een bijeenkomst van de Raad van Advies van de Liemerse Ambassade. De boeiende bijeenkomst leverde veel input op waar de Liemerse Ambassade mee verder kan.

De Raad van Advies is ingesteld om de directeur en het bestuur van de Liemerse Ambassade gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op de verschillende thema’s. Twee keer per jaar komt de raad bijeen.
Voorzitter Harry Ankoné en directeur Jan Ummenthum keken terug op de stappen die er het afgelopen jaar zijn gezet. Er vonden bijvoorbeeld presentaties plaats over de transitie van de landbouw, het LEADER programma voor regio de Liemers en de Liemers Economische Visie. Er ontstond een levendige sessie waarin enthousiasme werd uitgesproken over de stappen die de Liemerse Ambassade heeft gezet. Daarnaast kwamen de leden van de Raad ook met adviezen voor de implementatie van het LEADER programma en de transitie van de landbouw in de Liemers.

De samenstelling van de Raad van Advies is te bekijken via onze website.
https://liemerseambassade.nl/raad-van-advies/