Blog

Voorzitter Harry Ankoné: ‘Liemers speelt een rol van betekenis’

Voorzitter Harry Ankoné: ‘Liemers speelt een rol van betekenis’

“We sluiten binnenkort het jaar 2023 af. De decembermaand is traditioneel een moment waarop wordt teruggeblikt. Dat doen wij bij de Liemerse Ambassade ook. Wij hebben een mooi jaar achter de rug. Er kwamen diverse nieuwe projecten van de grond, binnen de Liemers Economische Visie (LEV) is er veel gebeurd en de Provincie Gelderland keurde onze LEADER-aanvraag goed. Daarnaast sloot de gemeente Montferland zich bij de Liemerse Ambassade aan en verwachten we binnenkort de gemeente Doesburg in onze armen te sluiten. Dat zijn mooie ontwikkelingen, want dankzij deze samenwerking in de Liemerse Ambassade spelen we als regio binnen de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen een rol van betekenis. Er wordt rekening met ons gehouden.
De Liemerse Ambassade zit op een ‘sleutelmoment’. De LEV was vastgesteld voor drie jaar en die loopt nu af. Op dit moment vindt de evaluatie plaats en wordt er binnenkort een nieuwe LEV vastgesteld. Het mooie van de LEV is dat iedere gemeente binnen de Liemerse Ambassade

zijn eigen focus mag aanbrengen op de thema’s die de eigen gemeente raken.
De Liemerse Ambassade is een projectorganisatie. We houden ons in opdracht van de gemeenten bezig met de uitvoering van de LEV, maar hebben ook onze eigen projecten. Zoals Soil Valley, de landbouwtransitie, het Techniekpact of de Onderwijschallenge. Het is mooi dat we met de Liemerse Ambassade hier een verbindende rol in kunnen spelen. Wij hebben vertrouwen in wat de Liemerse Ambassade ook het komend jaar voor de Liemers kan betekenen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking het afgelopen jaar. Samen staan we echt sterker.

Fijne feestdagen!
Harry Ankoné
Voorzitter Liemerse Ambassade