Blog

Gedeputeerde Peter Drenth bij aftrap ‘Integrale gebiedsvisie voor regio de Liemers’

Gedeputeerde Peter Drenth bij aftrap ‘Integrale gebiedsvisie voor regio de Liemers’

Binnen de Liemers bestaat de brede ambitie om een integrale toekomstvisie op te stellen voor de landbouw in het gebied. Op dit moment worden er verkennende gesprekken gevoerd over de onderdelen die hier in terug moeten komen. Medio februari staat er een bijeenkomst op de planning, die als aftrap dient om te komen tot deze integrale toekomstvisie. Ook gedeputeerde Peter Drenth (foto) sluit daarbij aan.

Afbeelding

Programmadirecteur Jan Ummenthum: “Landbouw is een veelbesproken onderwerp in de wereld. In Nederland domineert op dit moment de stikstofproblematiek onze agenda’s. Ondertussen kijken we kritisch hoe we met de rurale gebieden moeten omgaan en of we daar een gezamenlijke visie voor kunnen ontwikkelen. In februari zitten we daarvoor met betrokken partijen om de tafel.”
Naast de Provincie Gelderland zijn tijdens de bijeenkomst ook de volgende organisaties aanwezig: LTO Noord, LTO Liemers Achterhoek, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Waterschap Rijn IJssel, Liemerse gemeenten, Rabobank, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek en Collectief Rivierenland.