Blog

Eerste stapjes gezet op weg naar toekomstsvisie Liemerse landbouw

Eerste stapjes gezet op weg naar toekomstsvisie Liemerse landbouw

De Liemers verdient een integrale visie voor de landbouw. Tijdens een speciale bijeenkomst bij Buitengoed Gelderse Waarden in Pannerden op 16 februari werd duidelijk dat het onderwerp leeft en dat er bereidheid bestaat om verdere stappen te zetten.

Gedeputeerde Peter Drenth van de Provincie Gelderland was één van de deelnemers aan de bijeenkomst. Hij onderstreepte het belang en vertelde blij te zijn dat het initiatief om te komen tot een toekomstvisie vanuit de Liemers zelf komt. “Het is goed dat hier over nagedacht wordt. We staan met elkaar voor grote opgaven op het gebied van bijvoorbeeld stikstof, natuur, water en bodem.” 
Peter Drenth was een van de sprekers deze middag, die onder leiding stond van procesbegeleider Franske van Duuren. Ook de Liemerse gemeenten schoven aan. Frank Wissink gaf namens Waterschap Rijn en IJssel aan dat bodem en water sturend gaan worden in alles wat we doen. Collectief Rivierenland, Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Achterhoek, Rabobank, LTO Noord, LTO Liemers-Montferland, de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen en de Provincie Gelderland lieten allemaal vanuit hun eigen perspectief het licht schijnen over de Liemerse landbouw en inrichting van het landschap.
Directeur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade kijkt tevreden terug. “Het was een goede bijeenkomst met een grote opkomst en goede presentaties. We hebben een inventarisatie gemaakt van kansen, bedreigingen en te ondernemen acties. Die gaan we in kaart brengen en terugkoppelen. We merken dat het onderwerp leeft.”