Blog

Enquête: Op zoek naar ideeën voor het platteland

Enquête: Op zoek naar ideeën voor het platteland

We zijn op zoek naar ideeën voor het Liemerse platteland. Heeft u bijvoorbeeld plannen om uw dorp of woonomgeving te verbeteren? Dan zijn er wellicht subsidies beschikbaar. Bijvoorbeeld via de LEADER subsidieregeling. LEADER is een Europees subsidieprogramma, dat zich richt op behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale samenhang en het behouden of versterken van het voorzieningenniveau.

LEADER maakt deel uit van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In de praktijk kan het gaan om maatschappelijke, culturele of recreatieve projecten. De nieuwe LEADER-periode start in 2023 en loopt tot en met 2027. In deze periode is voor Nederland totaal € 73 miljoen LEADER-subsidie beschikbaar. Ook regio de Liemers hoopt op een bijdrage uit deze subsidiepot.
Namens de Liemerse gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Doesburg en Montferland en waterschap Rijn IJssel gaat de Liemerse Ambassade een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) schrijven.

Deze LOS willen we samen met inwoners, organisaties, overheid en ondernemers vormgeven. Inwoners kunnen hun visie en ideeën voor het platteland aandragen en hiermee de basis leggen voor de aanvraag. Daarom zijn en worden er bijeenkomsten gehouden in de vijf Liemerse gemeenten (zie ook volgend bericht) en voegen we deze enquête toe. Vult u deze ook in? Dat kan tot en met 10 april 2023.

Met alle informatie die we op deze manieren verzamelen, kijken we welke onderwerpen op het gebied van leven, wonen en werken in het landelijk gebied belangrijk zijn voor onze inwoners. We schrijven vervolgens een Lokale Ontwikkelingsstrategie met alle mooie plannen, waarmee we een LEADER-subsidie aan gaan vragen voor de periode 2023-2027.

Ga naar het formulier door te klikken op: ENQUETE

Door uw naam en e-mailadres op te geven, zorgen we ervoor dat u op de hoogte wordt gehouden van de resultaten via een nieuwsbrief. Vragen? 

Liemerse Ambassade, e-mail: info@liemerseambassade.nl.