Blog

Grote betrokkenheid over landelijk gebied in de Liemers

Grote betrokkenheid over landelijk gebied in de Liemers

Inwoners zijn betrokken bij de inrichting en toekomst van het landelijk gebied in de Liemers. Dat blijkt uit de gebiedsbijeenkomsten, die de afgelopen weken zijn gehouden in de Liemerse gemeenten.

De organisatie van de bijeenkomsten lag in handen van de Liemerse Ambassade en de Liemerse gemeenten. Tijdens de bijeenkomsten legde Liemerse Ambassade-directeur Jan Ummenthum uit wat het LEADER-programma precies inhoudt en dat het programma mogelijk kan leiden tot extra middelen. Jan Ummenthum: “We merken dat veel mensen graag het landelijk karakter van het Liemerse buitengebied behouden. Maar ondertussen is er ook het besef dat er grote uitdagingen liggen, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en biodiversiteit. Iedereen beseft dat het goed is om gebiedsgericht te werken en samen op te trekken. Daarnaast hebben we ontdekt dat er al veel ideeën zijn!”
Tijdens de bijeenkomst werd geïnventariseerd wat er leeft onder de inwoners, waar er kansen liggen en welke thema’s er in de landelijke gebieden van de Liemers spelen. “Bijvoorbeeld op het gebied van voedselvoorziening, agrarische sector of vrijetijdseconomie. Met als doel om het landelijk gebied van de Liemers nog aantrekkelijker te maken. We hebben diverse ideeën gehoord die de leefbaarheid van onze regio nieuwe impulsen kunnen geven.”

Op de foto spreekt wethouder Gemma Tiedink van de gemeente Duiven en tevens bestuurslid van de Liemerse Ambassade de zaal toe tijdens de bijeenkomst in Duiven.