Blog

Gedeputeerde Helga Witjes bezoekt de Liemers

Gedeputeerde Helga Witjes bezoekt de Liemers

Er gebeurt veel in de Liemers. Dat werd gedeputeerde Helga Witjes van de Provincie Gelderland wel duidelijk tijdens haar bezoek aan Koninklijke Rotra. Op 6 oktober was ze op uitnodiging van de Liemerse gemeenten te gast. Ze werd ontvangen door burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van Lindus en de Liemerse Ambassade.

Programmadirecteur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade liet zien hoe de Liemerse gemeenten samenwerken binnen de Liemerse Ambassade. Waar verschillende onderwerpen worden opgepakt en de Liemerse Economische Visie een leidraad vormt voor gezamenlijk beleid. Jan Ummenthum stipte in zijn presentatie onderwerpen als de regionale landbouwvisie en de logistieke ontwikkeling van de regio aan. Ook de ‘Leader-aanvraag’ kwam ter sprake. De Liemers heeft zich daarvoor gemeld om in aanmerking te komen voor Europese landbouwgelden, die kunnen worden besteed aan de inrichting van het landschap.

Verder stond de groeiende samenwerking in de regio op de agenda. De Liemerse Ambassade en de Liemerse gemeenten schuiven regelmatig aan tafel met bijvoorbeeld de Groene Metropoolregio, The Economic Board, het Waterschap en de Provincie Gelderland.  

Na de presentatie nam het gezelschap – waaronder Liemerse burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van Lindus en de Liemerse Ambassade – een kijkje bij de Container Terminal Doesburg van Koninklijke Rotra, waar logistiek en smart industrie innovatief bij elkaar komen. “Een boeiende en nuttige bijeenkomst”, aldus Jan Ummenthum.

Foto’s: Jacques Kok