Blog

Gerichte aanpak laaggeletterdheid in Liemers

Gerichte aanpak laaggeletterdheid in Liemers

Laaggeletterdheid speelt overal, al valt het niet altijd mee om er ook daadwerkelijk wat aan te doen. Laaggeletterden vinden vaak een weg in het verbergen van het probleem. Tijdens een rondetafelgesprek begin juli is besloten het probleem Liemersbreed op de agenda te zetten. Net als de groeiende armoede en schuldenproblematiek in de Liemers.

Kunstwerk, waar de bibliotheek onder valt en Moedige Dialoog Midden-Gelderland, dat zich inzet tegen armoede in de maatschappij waren initiatiefnemers van de bijeenkomst. Mede dankzij de Liemerse Ambassade en Lindus werd in het rondetafelgesprek een brug geslagen met het bedrijfsleven. “Ook in bedrijven staan er mensen in de werkplaats die amper kunnen lezen, die altijd een collega vragen wat er op dat ene papiertje staat”, zegt directeur Bert Frölich van Kunstwerk. “Dat is niet fijn voor de persoon die het betreft, maar ook niet goed voor bedrijven. Een medewerker die kan lezen en schrijven zit beter in zijn vel en heeft een hogere productiviteit. We moeten hier wat mee.”
Tijdens het Ronde Tafelgesprek was het bedrijfsleven aanwezig. Zo schoven bijvoorbeeld Marwin Melis (Melis Logistics Duiven) en Diderik Corts (Hendriks Hoveniers) aan. Bert Frölich: “Het was een zinvol gesprek waarin de ondernemers het probleem herkenden. Dat is ook de reden dat er een vervolg wordt gegeven aan dit gesprek en we het probleem echt op de
Liemerse kaart gaan zetten. Diverse organisaties hebben al aangegeven aan te haken.”