Blog

Onderwijs en bedrijfsleven nadrukkelijk aan zet bij uitvoering vernieuwde LEV

Onderwijs en bedrijfsleven nadrukkelijk aan zet bij uitvoering vernieuwde LEV

Op dit moment wordt er in het kader van de nieuwe Liemerse Economische Visie (LEV) 2024-2026 gewerkt aan een dienstverleningsovereenkomst. Daarmee gaat de Liemerse Ambassade de komende jaren aan de slag met nieuwe actiepunten die in de LEV zijn geformuleerd. De formele ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst is medio april.

In de Liemerse Economische Visie werken de gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar nauw samen op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie. Met als doel om de Liemers als sterke economische regio te positioneren. De uitvoering was de afgelopen jaren in handen van de Liemerse Ambassade. Onlangs werd de eerste periode van de LEV afgesloten. De evaluatie – uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys – leverde tevreden gezichten op. Daarom is besloten om de LEV te verlengen en een nieuw actieplan op te stellen. Het is de bedoeling om ondernemers en onderwijs meer te betrekken bij de uitvoering van de nieuwe LEV, om nog effectiever te kunnen zijn in de uitvoering.

In de nieuwe LEV ligt de focus op demaakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie, inclusief retail. Bij het thema logistiek is het nieuwe programmaplan van Logistics Valley Liemers-Achterhoek leidend. Ook de uitvoering wordt bij Logistics Valley gelegd in samenwerking met de Liemerse Ambassade.

Binnen de maakindustrie wordt meer aandacht gevraagd voor de arbeidsmarktontwikkeling en de verbinding van onderwijs met bedrijfsleven. Bij vrijetijdseconomie komt de nadruk te liggen op detailhandel en retail. De vrijetijdssector moet zelf worden betrokken bij de uitvoering van de LEV.

Overigens zijn de vijf Liemerse gemeenten niet bij alle onderwerpen betrokken. Zo haakt Doesburg voor wat betreft promotie van de vrijetijdseconomie aan bij de Hanzesteden. De gemeente Montferland focust zich voor dat onderwerp ook richting de Achterhoek.

Brainstormen over actieplan
De Liemerse Ambassade werkt op dit moment aan een actieplan om de nieuwe LEV in uitvoering te brengen. Binnenkort wordt er een brainstormbijeenkomst gehouden waar kennisinstellingen en ondernemers voor worden uitgenodigd. Het actieplan beslaat de periode tot en met 1 januari 2027. Het is de bedoeling het voor de zomer vast te stellen.