Blog

LEADER-coördinator Jolanda Kemna: ‘Plannen kunnen worden ingediend’

LEADER-coördinator Jolanda Kemna: ‘Plannen kunnen worden ingediend’

Inwoners uit de Liemers met ideeën op het gebied van leefbaarheid kunnen vanaf dit moment een beroep doen op de Europese subsidieregeling LEADER. Jolanda Kemna (51) uit Vasse (Tubbergen) is aangesteld om het traject als coördinator te begeleiden.

LEADER maakt deel uit van het Europese landbouwbeleid. De Liemers kreeg vorig jaar 1,1 miljoen euro aan LEADER-gelden toegewezen. Ook de vijf Liemerse gemeenten en de provincie Gelderland leveren een bijdrage. In een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) zijn verschillende programmalijnen benoemd waarmee de Liemers in het kader van LEADER aan de slag wil: sociale en economisch vitale kernen en dorpen, lokaal voedsel van een gezonde bodem met een goed verdienmodel, duurzame vrijetijdseconomie en toekomstbestendige bedrijvigheid. Binnen deze thema’s kunnen bewoners en ondernemers een aanvraag indienen.
Een Lokale Actie Groep (LAG) beoordeelt de aanvragen. Jolanda Kemna, subsidiespecialist, gaat vanuit haar rol als coördinator in gesprek met initiatiefnemers.

“Ik wil partijen met elkaar verbinden en ze de weg wijzen. Samen kijken we of ideeën passen binnen LEADER om de doelen die zijn gesteld te realiseren.”
Jolanda Kemna was tot voor kort LEADER-coördinator in de Achterhoek. “In de Achterhoek hadden we de primeur en zijn veel mooie initiatieven vanuit de samenleving tot stand gebracht dankzij LEADER. Dat is ook de reden dat LEADER verder wordt uitgerold en bijvoorbeeld de Liemers hiervan mag profiteren. LEADER biedt mooie kansen.”

LEADER: Per project is er max € 80.000 beschikbaar

De plannen die in het kader van LEADER worden ingediend worden beoordeeld door een Lokale Actie Groep (LAG). Plannen die worden goedgekeurd kunnen voor de helft worden gefinancierd tot een bedrag van maximaal € 80.000 per project. LEADER-coördinator Jolanda Kemna “Dat geldt voor agrariërs met mooie plannen, maar ook andere initiatieven op het gebied van leefbaarheid zijn meer dan welkom. In de Achterhoek zijn prachtige projecten tot stand gekomen. Van kerkepaden, een duurzame dorpsauto en een gebiedsapp tot het project Stadsboerin Doetinchem waarin een stichting voor verbinding zorgde tussen natuur, de herkomst van eten en mensen.”

De komende periode staat voor Jolanda Kemna in het teken van kennismaken, reuring maken en verbindingen leggen. Een afspraak maken met Jolanda Kemna kan via e-mail: j.kemna@liemerseambassade.nl, tel. 06-13443166. Website: www.leaderdeliemers.nl.