Blog

Liemers Economische Visie krijgt een vervolg

Liemers Economische Visie krijgt een vervolg

De Liemerse gemeenten zijn tevreden over de ontwikkelingen die zijn gemaakt in het kader van de Liemers Economische Visie (LEV) 2020-2023. Besloten is om de LEV te verlengen en een nieuw actieplan op te stellen.

In de Liemers Economische Visie werkten de gemeenten Doesburg, Duiven. Montferland, Westervoort en Zevenaar nauw samen op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie. Met als doel om de Liemers als sterke economische regio te positioneren. De uitvoering was in handen van de Liemerse Ambassade.

De evaluatie die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys leverde vooral tevreden gezichten op. Op de genoemde speerpunten zijn duidelijk stappen gezet en veel beoogde activiteiten zijn uitgevoerd. Met name in de logistiek en vrijetijdseconomie. De ontwikkelingen ten aanzien van de maakindustrie bleven daarentegen wat mager, zo is in de evaluatie te lezen. En de doelstelling om 5% banengroei te realiseren bleek ook wat te ambitieus. Toch zijn de meeste doelstellingen gehaald, aldus Ecorys.

In de nieuwe LEV (2024-2026) blijft de focus komen te liggen op maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie, inclusief retail. De komende maanden wordt het nieuwe actieplan in samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen verder uitgewerkt.

Liemerse Ambassade blijft de LEV uitvoeren
In de evaluatie van de Liemers Economische Visie (LEV) wordt geadviseerd door te gaan met de Liemerse Ambassade als uitvoeringsinstantie. “Opheffing van de Liemerse Ambassade zou inefficiënt zijn en tot verwarring leiden bij alle betrokkenen in de Liemers”, zo valt te lezen in het evaluatierapport. Verder is het de bedoeling om de LEV breder te trekken. “De LEV nu vooral een product van de Liemerse gemeenten. Het is wenselijk om naast de overheid ook ondernemers en onderwijs meer te betrekken.”

Naast de LEV pakt de Liemerse Ambassade namens de Liemerse gemeenten ook andere projecten of onderwerpen op, zoals bijvoorbeeld het Techniek Pact en Soil Valley en een verkenning van de landbouw.